• مرکز تخصصی رویش

  با توجه به علت مراجعه ی افراد، به شکل متفاوتی انجام می شود. اما به طور کلی و در همه ی موارد، فرایند ارزیابی تشخیصی در چند مرحله و توسط متخصصین و درمانگران مرکز انجام می گیرد. فرایند مصاحبه و ارزیابی تشخیصی جهت تعیین مناسب ترین طرح درمانی برای مراجعان معمولا ۱ تا ۳ […]

تعداد جلسات نام جلسات محتوی جلسات ۲ ارزیابی و مصاحبه تشخیصی تست هوش، سایر تستهای مورد نیاز … / گرفتن تاریخچه کودک و خانواده ۱ طراحی برنامه درمان بر اساس نوع مشکلات فرد پروتوکل درمانی تعیین می گردد در صورت نیاز شروع مداخله و ارزیابی های طول درمان بر اساس مشکلات فرد از برنامه های […]

خانواده اولین و قدرتمند ترین بستر موثر بر سلامت جسمانی و روانی کودکان به شمار می رود و به عنوان سازنده و زیر بنای شخصیت و رفتار های بعدی کودک شناخته شده است با این حال سطح آگاهی خانواده ها نسبت به شیوه های فرزند پروری کامل نیست و این ناآگاهی می تواند ، مسائلی […]

بازی ، فعالیتی ذاتی و طبیعی است که اغلب کودکان به خاطر خود بازی و نه به خاطر رسیدن به چیزی ،آن را انجام می دهند .به عبارت دیگر بازی اختیاری ، خودانگیخته و لذت بخش است . دوران کودکی سرشار از تخیل ، پایه ساز زندگی غنی از نشاط در بزرگسالی و نیز زمینه […]

چون ممکن است کودکان از والدین، آموزگاران و سایر افرادی که با آنان معاشرت دارند، بازخورد های مناسبی نگیرند و خود نیز نسبت به بعضی از توانایی های شان بدبین باشند، اعتما  به نفس شان را از دست می دهند. وقتی بارها و بارها کودک جملاتی از این قبیل را می شنود : ساکت باش، […]

گوش دادن نفشی اصلی در حل کردن مسائل بازی می کند ، ما والدین اغلب بیش از حد مشتاقیم که پند و اندرز بدهیم و از “خرد “خود بهره و نصیب ببخشیم . ما فکر می کنیم که مشکل را می فهمیم و می دانیم که چگونه آن را حل کنیم . این یک اشتباه […]

کودکان را باید از چشم انداز رشد و تحول بررسی و درک کرد . نباید آن ها را بزرگسالانی کم سن وسال یا مینیاتوری از یک بزرگسال در نظر گرفت . دنیای آن ها جهانی از واقعیات عینی و ملموس ااست و آنان معمولا تجربه های خود را در خلال بازی ابراز می کنند. کارکرد […]

بسیاری از خانواده ها کودکانی با ظاهری طبیعی دارند، رشد جسمی و قد و وزنشان هم نشانه از بهنجار بودن آنان است. هوششان نرمال است. بهخوبی صحبت می کنند. مانند دیگر کودکان بازی می کنند و ارتباط اجتماعی کمابیش مناسبی دارند. در خانه نیز کارهایی را که والدین به آنان واگذار می کنند به خوبی  […]

تیزهوشی ، خلاق ، با استعداد واژه های هستند که برای توانایی های فوق العاده افراد در یک یا چند زمینه عملکردی به کار می روند . برای سالیان متمادی دانشمندان رفتار گرا ، کودکان استثنایی با هوش بالا را تیزهوش می نامیدند ،اما در سال های اخیر پژوهشگران و متخصصان در توصیف این افراد […]

ما با هم متفاوت هستیم   جامعه برای نشان دادن تقاوت ها مفاهیمی را به کار می گیرند تا بدین طریق افراد متفاوت را نشان بدهند . این فرایند را برچسب زدن می نامند . روانشناسان و مربیان از برچسب ها برای مشخص کردن دانش آموزان دارای تفاوت های یادگیری ، جسمانی ، رفتاری استفاده […]