۹۹

تیزهوشی ، خلاق ، با استعداد واژه های هستند که برای توانایی های فوق العاده افراد در یک یا چند زمینه عملکردی به کار می روند . برای سالیان متمادی دانشمندان رفتار گرا ، کودکان استثنایی با هوش بالا را تیزهوش می نامیدند ،اما در سال های اخیر پژوهشگران و متخصصان در توصیف این افراد از واژه های چون خلاق و با استعداد نیز استفاده می کنند .

قانون آموزش با استعداد ها و تیزهوشان جاوتیز تیزهوشی را از قرار زیر تعریف می کند :

کودکان و نوجوانی که دارای استعداد برجسته ای هستند و می توانند در مقایسه با هم سن های خود با توجه به تجربه و محیط ، توانایی بالقوه در انجام کارهای ارزشمند نشان بدهند . این کودکان و نوجوانان ظرفیت عملکردی بالایی در هوش ، خلاقیت ، زمینه های هنری و نیز توانایی رهبری غیر معمول ، نشان می دهند ، یا می توانند در زمینه ای تحصیلی از دیگران برتر باشند . این کودکان به خدمات یا فعالیت‌های نیاز دارند که با آنچه در مدرسه های معمول وجود دارد ، متفاوت است . این کودکان و نوجوانان  در تمام گروه های فرهنگی ، تمام طبقه های اقتصادی و در تمام حوزه های تلاش انسانی وجود دارند .

این افراد دارای ویژگی های شناختی ،عاطفی ، اجتماعی و  شهودی خاصی هست که با شناخت آن ها والدین و مربیان آن ها بهتر  موثر تر می توانند با آن ها ارتباط برقرار کنند و زمینه را برای شکوفایی استعداد شان فراهم آورند .

ویژگی های افراد تیزهوش

شناختی

ویژگی متمایز کننده
 • حجم زیادی از اطلاعات
 • نگهداری عالی از سطح بالای رشد زبان با پشتکار
 • رفتار هدفمند
 • ظریفیت غیرمعمولی در پردازش اطلاعات
 • نگهداری عالی از سطح بالای رشد زبان با پشتکار

 

مشکلات
 • احساس کسلی با برنامه های معمولی
 • ناشکیبایی برای منتظر بودن
 • وقفه در کار او را می رنجاند
 • مشق و تکلیف های یکنواخت را دوست ندارد

 

عاطفی

ویژگی متمایز کننده
 • حساسیت غیر معمول نسبت به انتظارات و احساسات دیگران
 • احساس شوخ طبعی
 • سطح بالای از قضاوت اخلاقی

 

مشکلات
 • حساس در مقابل انتقاد دیگران
 • استفاده از شوخ طبعی برای حمله به دیگران
 • کم تحملی و فقدان تفاهم در گروه همسالان

 

شهودی

ویژگی متمایز کننده
 • توجه زود هنگام به دانش شهودی و باور ها و پدیده های غیر مادی
 • خلاقیت آشکار در تمامی زمینه هایی که تلاش می کند

 

مشکلات
 • مسخره شدن توسط دوستان
 • جدی گرفته نشدن
 • عجیب و غریب خوانده شدن

اجتماعی

ویژگی متمایز کننده
 • انگیزه بالا به دلیل نیاز به خود شکوفایی
 • رهبری
 • ارائه راه حل برای مشکلات اجتمااعی و محیطی
مشکلات
 • رهبری گروه بزهکاران