vanemod sazi

بازی ، فعالیتی ذاتی و طبیعی است که اغلب کودکان به خاطر خود بازی و نه به خاطر رسیدن به چیزی ،آن را انجام می دهند .به عبارت دیگر بازی اختیاری ، خودانگیخته و لذت بخش است . دوران کودکی سرشار از تخیل ، پایه ساز زندگی غنی از نشاط در بزرگسالی و نیز زمینه […]

m

چون ممکن است کودکان از والدین، آموزگاران و سایر افرادی که با آنان معاشرت دارند، بازخورد های مناسبی نگیرند و خود نیز نسبت به بعضی از توانایی های شان بدبین باشند، اعتما  به نفس شان را از دست می دهند. وقتی بارها و بارها کودک جملاتی از این قبیل را می شنود : ساکت باش، […]

۵

گوش دادن نفشی اصلی در حل کردن مسائل بازی می کند ، ما والدین اغلب بیش از حد مشتاقیم که پند و اندرز بدهیم و از “خرد “خود بهره و نصیب ببخشیم . ما فکر می کنیم که مشکل را می فهمیم و می دانیم که چگونه آن را حل کنیم . این یک اشتباه […]

'

کودکان را باید از چشم انداز رشد و تحول بررسی و درک کرد . نباید آن ها را بزرگسالانی کم سن وسال یا مینیاتوری از یک بزرگسال در نظر گرفت . دنیای آن ها جهانی از واقعیات عینی و ملموس ااست و آنان معمولا تجربه های خود را در خلال بازی ابراز می کنند. کارکرد […]

index (2)

بسیاری از خانواده ها کودکانی با ظاهری طبیعی دارند، رشد جسمی و قد و وزنشان هم نشانه از بهنجار بودن آنان است. هوششان نرمال است. بهخوبی صحبت می کنند. مانند دیگر کودکان بازی می کنند و ارتباط اجتماعی کمابیش مناسبی دارند. در خانه نیز کارهایی را که والدین به آنان واگذار می کنند به خوبی  […]

۹۹

تیزهوشی ، خلاق ، با استعداد واژه های هستند که برای توانایی های فوق العاده افراد در یک یا چند زمینه عملکردی به کار می روند . برای سالیان متمادی دانشمندان رفتار گرا ، کودکان استثنایی با هوش بالا را تیزهوش می نامیدند ،اما در سال های اخیر پژوهشگران و متخصصان در توصیف این افراد […]

ما با هم متفاوت هستیم   جامعه برای نشان دادن تقاوت ها مفاهیمی را به کار می گیرند تا بدین طریق افراد متفاوت را نشان بدهند . این فرایند را برچسب زدن می نامند . روانشناسان و مربیان از برچسب ها برای مشخص کردن دانش آموزان دارای تفاوت های یادگیری ، جسمانی ، رفتاری استفاده […]

ممکن است، شما کودکی داشته باشید که بدون این که فکر کند، مدام به اطراف حرکت می کند. یا خواسته ها و انتظارات اطرافیانش را درک کند، ولی به دلیل این که قادر به توجه کافی نیست و نمی تواند مدتی آرام بنشیند ، در گوش کردن به صحبت های سخنران یا معلم خویش مشکل […]