parvaresh

خانواده اولین و قدرتمند ترین بستر موثر بر سلامت جسمانی و روانی کودکان به شمار می رود و به عنوان سازنده و زیر بنای شخصیت و رفتار های بعدی کودک شناخته شده است با این حال سطح آگاهی خانواده ها نسبت به شیوه های فرزند پروری کامل نیست و این ناآگاهی می تواند ، مسائلی […]